វប្ប​ធ​ម៍​របស់​ក្រុមហ៊ុន

វប្ប​ធ​ម៍​របស់​ក្រុមហ៊ុន

យីហោពិភពលោកត្រូវបានគាំទ្រដោយវប្បធម៌សាជីវកម្ម។យើងយល់ច្បាស់ថាវប្បធម៌សាជីវកម្មរបស់នាងអាចបង្កើតបានតាមរយៈ Impact តែប៉ុណ្ណោះ។

ការជ្រៀតចូលនិងការរួមបញ្ចូល។ការអភិវឌ្ឍន៍ក្រុមរបស់យើងត្រូវបានគាំទ្រដោយគុណតម្លៃស្នូលរបស់នាងក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានឆ្នាំកន្លងមកនេះ។

---- ភាពស្មោះត្រង់ ការច្នៃប្រឌិត ទំនួលខុសត្រូវ កិច្ចសហប្រតិបត្តិការ។

១៦២៣៦០៨៩៧

ភាពស្មោះត្រង់

ក្រុម​របស់​យើង​តែង​តែ​ប្រកាន់​ខ្ជាប់​នូវ​គោលការណ៍ ការ​តម្រង់​ទិស​មនុស្ស ការ​គ្រប់​គ្រង​សុចរិត​ភាព គុណភាព​បំផុត កេរ្តិ៍​ឈ្មោះ​ដ៏​ថ្លៃ​ថ្នូ ភាព​ស្មោះត្រង់​បាន​ក្លាយ​ជា​ប្រភព​ពិត​នៃ​ការ​ប្រកួត​ប្រជែង​របស់​ក្រុម​យើង។ដោយ​មាន​ស្មារតី​បែប​នេះ យើង​បាន​បោះ​ជំហាន​គ្រប់​ជំហាន​ដោយ​ស្ថិរភាព និង​រឹងមាំ។

ការច្នៃប្រឌិត

ការច្នៃប្រឌិតគឺជាខ្លឹមសារនៃវប្បធម៌ក្រុមរបស់យើង។នវានុវត្តន៍នាំទៅរកការអភិវឌ្ឍន៍ ដែលនាំទៅរកការបង្កើនកម្លាំង អ្វីៗទាំងអស់កើតចេញពីការច្នៃប្រឌិត។សហគ្រាសរបស់យើងស្ថិតក្នុងស្ថានភាពសកម្មជារៀងរហូត ដើម្បីសម្របទៅនឹងការផ្លាស់ប្តូរយុទ្ធសាស្ត្រ និងបរិស្ថាន ហើយត្រៀមខ្លួនសម្រាប់ឱកាសដែលកំពុងរីកចម្រើន។

៣០៥៣៧៧៦៥៦
៣១៧២៤១០៨៣

ទំនួលខុសត្រូវ

ទំនួលខុសត្រូវអាចឱ្យមនុស្សម្នាក់មានការតស៊ូ។ក្រុមរបស់យើងមានទំនួលខុសត្រូវ និងបេសកកម្មដ៏រឹងមាំសម្រាប់អតិថិជន និងសង្គម។អំណាចនៃការទទួលខុសត្រូវបែបនេះមិនអាចមើលឃើញទេប៉ុន្តែអាចមានអារម្មណ៍បាន។វាតែងតែជាកម្លាំងចលករសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍន៍ក្រុមរបស់យើង។

កិច្ចសហប្រតិបត្តិការ

កិច្ចសហប្រតិបត្តិការគឺជាប្រភពនៃការអភិវឌ្ឍន៍។យើងខិតខំបង្កើតក្រុមសហការ។ធ្វើការរួមគ្នាដើម្បីបង្កើតស្ថានភាពឈ្នះ-ឈ្នះត្រូវបានចាត់ទុកថាជាគោលដៅដ៏សំខាន់បំផុតសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍន៍សាជីវកម្ម។

៣០០៣៤៤១០៤